MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR STAR

O grantu MUNI Award JUNIOR STAR

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR STAR (dále jen MASH JUNIOR STAR) je vytvořit podmínky pro mimořádně perspektivní výzkumné pracovníky krátce po Ph.D. na přípravu podání žádosti o prestižní individuální grant (GA ČR JUNIOR STAR, ERC, příp. jiné).

Držitel MASH JUNIOR STAR získá 2 mil. Kč/rok po dobu 2 let. Celková dotace je max 4 mil. Kč pro projekt. V případě získání individuálního prestižního grantu bude podpora ukončena dnem zahájení získaného grantu.

Profil kandidáta 

Oprávněným žadatelem je juniorní vědec/vědkyně, který/á podal/a žádost do GAČR JUNIOR STAR v roce 2023 za Masarykovu univerzitu a v hodnocení se umístil/a mezi 20 % nejlepších uchazečů, avšak nedosáhl/a na financování od GA ČR. Způsobilí kandidáti a příslušná projektová podpora byli osloveni.

Podání návrhu

Dokumentace žádosti ve formátu pdf včetně všech příloh musí být vložena do ISEP. Pro zařazení do hodnocení je nutná kompletně schválená průvodka návrhu projektu.

Dokumentace žádosti (strojově čitelná pdf):

  • Návrh podaný do GA ČR JUNIOR STAR
  • Přílohy: Hodnocení podaného návrhu od GA ČR

Výzva 2024

Vyhlášení soutěže

Soutěžní lhůta 15. 11. 2023 - 30. 11. 2023
Hodnotící lhůta 1. 12. 2023 - 15. 12. 2023
Realizace projektu od 1. 1. 2024 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info