Program podpory výzkumu

Který grant je vhodný pro váš projekt?

Cíle programu

Cílem programu podpory výzkumu na MU je posílení kvality a prestiže výzkumné práce, vyšší úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních prestižních grantů a stimulace mezioborového inovativního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou.

Důležité dokumenty

Pravidla programu

SAB - Poradní panel prorektora pro výzkum

Výroční zpráva GAMU 2013–2015