Mezioborové výzkumné projekty

O grantu

Podpora je určena výzkumným týmům složeným z akademických a výzkumných pracovníků pokrývajících téma napříč nejméně dvěma vědeckými doménami ze tří možných: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities.

Na výzkumu mohou participovat jednotlivci z pracovišť mimo MU bez nároku na úhradu nákladů. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní a s vysokou přidanou hodnotou a taková, která zpravidla nejsou podporována z jiných zdrojů a dosud nebyla na MU řešena.

Cílem je iniciovat mezioborovou spolupráci na nových tématech; vytvořit předběžné výsledky s cílem ověřit proveditelnost ambiciózních mezioborových projektů; připravit „groundwork" pro žádosti o externí granty (ERC Synergy atp.).

  • Alokace: 6 mil. Kč/rok
  • Předpokládaný počet projektů: 3 projekty
  • Roční rozpočet na projekt: 2 mil. Kč/rok
  • Délka projektu: 3 roky

Kvalifikační kritéria

Podmínkou pro další hodnocení je mezioborovost – spolupráce výzkumníků, kteří oborově spadají do minimálně dvou domén ze tří možných: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities podle systému hodnocení používaného pro granty Evropské výzkumné rady (ERC). Současně je třeba prokázat, že se jedná o vyvážené partnerství, nikoliv servis.

Důležitým faktorem je také podpora zahájení nové spolupráce – projekty řešitelů, jejichž spolupráce byla již dříve financována z GAMU podprogram Mezioborové výzkumné projekty, budou vyloučeny z hodnocení v rámci primární administrativní kontroly.

Podání návrhu

Formulář návrhu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být nejpozději v den uzávěrky soutěže vložen do ISEP pod jedním číslem jednacím – návrh projektu, čestné prohlášení, rozpočet, schválená průvodka za všechna zapojená HS. Vložené soubory budou předloženy k hodnocení.

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

  • Formulář předepsaný pro soutěž INTERDISCIPLINARY
  • Čestné prohlášení hlavního řešitele na předepsaném formuláři *
  • Rozpočet – pdf vygenerované z ISEP
  • Schválená průvodka ze všech spolupracujících HS – pdf vygenerované z ISEP

* Čestné prohlášení bude součástí schvalovacího procesu na hlavním HS v ISEP – vloženo jako příloha návrhu pro schvalování průvodky k návrhu (schválení průvodky řešitelem se považuje za podpis).

Podrobnější informace naleznete ve výzvě programu. Podívat se můžete také na záznam z webináře GAMU 2022, který naleznete níže v sekci "Související dokumenty a informace".

Výzva pro rok 2022

Přihlášky se podávají přes ISEP.

Soutěžní lhůta: 1. 9. 2021 – 15. 10. 2021
Hodnoticí lhůta: 16. 10. 2021 – 15. 2. 2022
Realizace projektů: 1.  4. 2022 – 31. 12. 2024

Výsledky soutěže

Podpořené projekty 2022

Garanti domén:

Physical Sciences and Computer Science
Life Sciences
Social Sciences and Humanities

Máte-li otázky, kontaktuje prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

PrF   LF   PřF   FF   PdF   ESF   FI   FSS   FSpS   FaF   CEITEC   ÚVT

Napsali o nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info