Mezioborové výzkumné projekty

O grantu

Podpora je určena výzkumným týmům složeným z akademických a výzkumných pracovníků pokrývajících témata: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities.

Cílem je iniciovat novou mezioborovou spolupráci v rámci MU; vytvořit předběžné výsledky s cílem ověřit proveditelnost ambiciózních mezioborových projektů; připravit „groundwork" pro žádosti o externí granty (ERC Synergy atp.).

Na výzkumu mohou participovat jednotlivci z pracovišť mimo MU bez nároku na úhradu nákladů. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní a taková, která zpravidla nelze podpořit z jiných zdrojů a dosud nebyla na MU řešena.

  • Alokace: 6 mil. Kč/rok
  • Předpokládaný počet projektů: 2 projekty
  • Roční rozpočet na projekt: 2 mil. Kč/rok
  • Délka projektu: 3 roky

Kvalifikační kritéria

Podpora je určena týmům, kteří zahájí novou mezioborovou spolupráci. Mezioborovost bude posuzována garanty GAMU a odbornými hodnotiteli projektu. Současně je třeba prokázat, že se jedná o vyvážené partnerství, nikoliv servis.

Z hodnocení budou vyloučeny projekty řešitelů, jejichž spolupráce byla již dříve financována z GAMU podprogram Mezioborové výzkumné projekty.

Podání návrhu

Formulář návrhu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být nejpozději v den uzávěrky soutěže vložen do ISEP pod jedním číslem jednacím – návrh projektu, čestné prohlášení a rozpočet. Vložené soubory budou předloženy k hodnocení. Návrh je odevzdán po schválení průvodního listu na daném HS.

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

  • Formulář předepsaný pro soutěž INTERDISCIPLINARY
  • Čestné prohlášení hlavního řešitele na předepsaném formuláři *
  • Rozpočet – pdf vygenerované z ISEP

* Čestné prohlášení bude součástí schvalovacího procesu na hlavním HS v ISEP – vloženo jako příloha návrhu pro schvalování průvodky k návrhu (schválení průvodky řešitelem se považuje za podpis).

Výzva se pro rok 2024 neotevírá.

Garanti domén:

Physical Sciences and Computer Science
Life Sciences
Social Sciences and Humanities

Máte-li otázky, kontaktuje prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

PrF   LF   PřF   FF   PdF   ESF   FI   FSS   FSpS   FaF   CEITEC   ÚVT

Napsali o nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info