MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR

O grantu MUNI Award JUNIOR

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (dále jen MASH JUNIOR) je vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph.D.; akcelerace kariérního postupu talentovaných vědců; usnadnění přípravy prestižních grantů, posílení "brain circulation".

U úspěšných navrhovatelů projektů musí být zřetelný potenciál uspět v soutěži o ERC. Nezanedbatelným aspektem tohoto typu grantové podpory je motivace pracovišť investovat do mimořádných vědeckých talentů.

Nositel MASH JUNIOR bude mít plný pracovní úvazek na Masarykově univerzitě a místo výkonu práce bude primárně Brno. Do 2 let od zahájení MASH JUNIOR nositel musí předložit žádost o ERC grant Evropské komisi nebo zahájit realizaci grantu ERC na MU.

Držiteli MASH JUNIOR nabízíme 2 mil. Kč/rok po dobu 3 let (s možností prodloužení o další 2 roky).

  • Příležitost věnovat se svému nezávislému výzkumu na progresivní univerzitě ve středoevropském centru inovací a vývoje.
  • Roční rozpočet: 2 mil. Kč/rok
  • Délka financování: 3 roky s možností prodloužení o další 2 roky

Profil kandidáta 

Tato soutěž je otevřena pro interní i externí uchazeče ze všech oblastí společenských a humanitních věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd. Podmínkou je, že pracovně právní vztah žadatele k MU nepřesáhl 12 z posledních 36 měsíců (se zohledněním "career breaks") ke dni uzávěrky výzvy. Oprávněným žadatelem je juniorní vědec/vědkyně, který/á získala titul PhD ne dříve než 8 let před uzávěrkou této výzvy se zohledněním "career breaks".

Podání návrhu

Formulář návrhu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být nejpozději v den uzávěrky soutěže vložen do ISEP. Vložené soubory budou předloženy k hodnocení. V případě žadatele mimo MU je jako navrhovatel zadána hlavní kontaktní osoba na HS pro danou žádost (např. vedoucí pracoviště, pracovník projektové podpory, atp.). Návrh je odevzdán po schválení průvodky v ISEP.

  • Deklaraci HS o připravenosti k přijetí žadatele a vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum na předepsaném formuláři *
  • Volitelná příloha: Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu (například MSCA) / závěrečnou hodnoticí zprávu (tzv. Evaluation Summary Report) nebo hodnocení výborně hodnocené žádosti o ERC či jiný individuální grant

* Deklarace bude součástí schvalovacího procesu na hlavním HS v ISEP – vloženo jako příloha návrhu pro schvalování průvodky k návrhu (schválením průvodky deklaruje vedoucí HS připravenost k přijetí žadatele a vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum).
Součástí výzkumného návrhu není kalkulace rozpočtu - grant v rámci této soutěže získá předem alokovanou částku.
Žadatel předkládá všechny dokumenty v angličtině.
V průběhu hodnotícího procesu mohou být vyžádány dodatečné podklady (např. formulář B2 žádosti o ERC, podrobnější specifikace klíčových požadavků žadatele atd.).

Výzva se pro rok 2024 neotevírá

Máte-li otázky, kontaktuje prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

PrF   LF   PřF   FF   PdF   ESF   FI   FSS   FSpS   FaF   CEITEC   ÚVT

Garanti domén:

Physical Sciences and Computer Science
Life Sciences
Social Sciences and Humanities

Zjistěte více o Brně a Masarykově univerzitě!

Brno Masarykova univerzita Náklady na život v ČR

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info