FAQ

V případě, že máte jakékoliv otázky, využijte, prosím, kontaktní formulář níže.

Vaše dotazy zpracováváme průběžně a odpovíme Vám co nejdříve. Děkujeme za spolupráci.

Máte dotaz k otevřeným výzvám?

Kde najdu projektovou podporu na fakultách / HS?

Kontakty na projektová oddělení jednotlivých HS najdete ZDE.

Kdo by mi mohl pomoci s ekonomickou stránkou projektu - výše úvazků jednotlivých osob, výpočet režijních nákladů apod.

Pro konzultaci technických náležitostí souvisejících s navrhovanými projekty se obracejte, prosím, na oddělení projektové podpory na Vaší fakultě / hospodářském středisku.

Kdo založí projekt v ISEPu?

Pro konzultaci technických náležitostí souvisejících s navrhovanými projekty se obracejte, prosím, na oddělení projektové podpory na Vaší fakultě / hospodářském středisku.

Co znamená "hospodářské středisko"?

Fakulta nebo výzkumný ústav v rámci MU.

Jak probíhá převod financí na fakultu?

Finance jsou rozděleny dle schváleného rozpočtu mezi jednotlivá pracoviště. Každé pracoviště zapojené založí svou vlastní zakázku, na kterou bude schválená výše podpory převedena. Čerpání probíhá dle interních postupů pracoviště a v souladu s vnitřními předpisy MU. Technické řešení v ISEP: Hlavní řešitel zadá návrh projektu, v sekci "základní informace" přidá další pracoviště.

Režijní náklady

Režie spadají do doplňkových nákladů / výdajů. Výše režií je určena paušální sazbou společných provozních nákladů na HS platnou k datu uzávěrky výzvy. Takto jsou plánovány do rozpočtu projektu a takto budou i vyúčtovány. Režie je stanovena dle Pokynu MU 3/2017 Pravidla pro stanovení podílu správní režie.

Jsou možné převody v rámci projektového rozpočtu?

Změny v položkovém členění rozpočtu projektu jsou povoleny. Odůvodňují se průběžné a závěrečné zprávě. Pouze v případě, že převáděná částka přesáhne 30% rozpočtu projektu pro dané HS, je nutné tuto změnu konzultovat s Odborem výzkumu RMU a podléhá schválení prorektorem pro výzkum MU.

Je možné využívat krátkodobé pracovní smlouvy?

Ano, je možné využívat krátkodobé pracovní smlouvy, pokud bude zapojení experta aktuálně nepůsobícího na MU v souladu s veškerými pracovně-právními náležitostmi. Pokud je však nutná širší (kreativní) spolupráce s využitím kapacit či duševního vlastnictví jiné instituce (v Evropě bude málokdy duševní vlastnictví patřit jednotlivci), není možné tuto instituci financovat jako partnera projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info