Podpora přípravy mezinárodních grantů

O grantu

Podpora je určena na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise). 

Žádosti mohou být podávány v průběhu celého roku.

 

1. Podpora podání ERC grantu

Vědcům z MU nabízíme workshopy a individuální konzultace se zahraničními experty na ERC, a to ve fázi předběžného mapování, ve fázi přípravy projektu ERC a také v případě postoupení do druhého kola (interview).

Detailní pravidla podpory jsou uvedena v dokumentu Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů.

2. Podpora podání ostatních mezinárodních grantů (mimo ERC)

Podpora pro ostatní mezinárodní projekty se uděluje ve dvou finančně odstupňovaných kategoriích:

  • Příprava projektů, kde je pracovník MU zabývající se výzkumem hlavním navrhovatelem.
  • Příprava projektů, kde je pracovník MU zabývající se výzkumem spolunavrhovatelem.

 

Výzva pro rok 2022

Přihlášky se podávají přes ISEP (bude zpřístupněno 13. 9. 2021).

Soutěžní lhůta: od 1. 9. 2021
Hodnoticí lhůta: průběžně do 31. 12. 2022
Realizace projektů: v návaznosti na Rozhodnutí

 

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info