Podpora vynikajících diplomových prací

O grantu

Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací.

Kvalifikační kritéria

Navrhovatelem projektu může být:

student magisterského studijního programu MU zapsaný v sedmém semestru svého magisterského studia, resp. v osmém semestru svého magisterského studia, pokud započal toto studium v jarním semestru,

nebo

student navazujícího studijního programu MU zapsaný v prvním semestru svého navazujícího magisterského studia, resp. ve druhém semestru svého magisterského studia, pokud započal toto studium v jarním semestru.

Návrh může podat pouze student, jehož bakalářská práce byla hodnocena závěrečnou známkou A, byla-li součástí předchozího úspěšně ukončeného studia. Pokud nebyla bakalářská práce součástí předchozího úspěšně ukončeného studia, návrh může podat student patřící mezi 15 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

Podání návrhu

Přihláškou do soutěže je návrh projektu zpracovaný v systému ISEP obsahující tyto náležitosti:

 • anotace,
 • odborná charakteristika projektu, ve které bude stručně uvedeno:
  • charakteristika řešené problematiky,
  • současný stav řešení,
  • cíle projektu a způsob jejich dosažení,
  • časový harmonogram řešení.
  • předpokládané výstupy,
  • v případě plánované účasti na konferenci, workshopu či jiné prezentační akci předpokládané uvedení příspěvků (poster, přednáška, publikace ve sborníku),
  • seznam dosavadních dosažených odborných výsledků v dané problematice (popis výsledků, vystoupení na odborných seminářích, výsledky v odborných soutěžích, ceny, publikace apod.),
 • požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet,
 • návrh na rozložení požadované finanční podpory 

Podáním návrhu projektu se student zavazuje, že pokud získá finanční podporu projektu, uvede tuto skutečnost ve své diplomové práci.

Soutěž 2023

Vyhlášení soutěže

Výzva 2023

Podpořené projekty

Úvodní seminář

Harmonogram 2022/2023

Soutěžní lhůta 14. 11. 2022 - 31. 1. 2023
Hodnocení 1. 2. 2023 - 28. 2. 2023
Realizace projektů 1. 3. 2023 - 28. 2. 2024

 

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info