MUNI Award in Science and Humanities

O grantu MUNI Award

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities (dále jen MASH) je přivést na Masarykovu univerzitu vynikající a úspěšné externí vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat, pracovat pro Masarykovu univerzitu a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky.

Prostřednictvím zaměstnávání osobností s transformativním potenciálem dojde také k ukotvení špičkových vědeckých týmů na MU.

Nositel MASH bude mít na Masarykově univerzitě plný pracovní úvazek. Součástí tohoto pracovního úvazku je také aktivní propagace vědy realizované na MU formou realizace jedné akce zaměřené na popularizaci/komunikaci vědy (například přednášky) směrem k laické veřejnosti, a to jednou ročně. Dále se od nositele tohoto prestižního grantu očekává reprezentace Masarykovy univerzity a aktivní účast v utváření budoucího směřování vědy a výzkumu realizovaných na MU, a to po celou dobu pracovního působení nositele tohoto grantu na MU. Tedy i po skončení grantu MASH.

Držiteli MUNI Award nabízíme:

 • Příležitost věnovat se svému nezávislému výzkumu na progresivní univerzitě ve středoevropském centru inovací a vývoje.
 • 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
 • Kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým
 • Welcome service a administrativní podporu

Přístupné zájemcům ze všech oblastí společenských a humanitních věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd.

Profil kandidáta

MASH je určen pro žadatele, kteří neměli hlavní pracovní poměr na MU po dobu posledních 5 let k deadlinu výzvy.

 • Žadatelem je držitel ERC nebo seniorní vědec s profilem odpovídajícím klasifikaci R4 podle Evropského rámce pro kariéry ve výzkumu:
  • Má mezinárodní reputaci založenou na excelenci výzkumu ve svém oboru.
  • Demonstruje kritické myšlení při identifikaci a realizaci výzkumných aktivit.
  • Přináší významné příspěvky (přelomy) svému výzkumnému oboru nebo napříč oblastmi.
  • Rozvíjí strategickou vizi budoucnosti výzkumného oboru.
  • Rozeznává širší implikace a aplikace svého výzkumu.
  • Publikuje a prezentuje vlivné články a knihy, působí v organizačních výborech workshopů a konferencí a přednáší zvané přednášky.

Podání návrhu

Formulář návrhu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být nejpozději v den uzávěrky soutěže vložen do ISEP. Vložené soubory budou předloženy k hodnocení. V případě žadatele mimo MU je jako navrhovatel zadána hlavní kontaktní osoba na HS pro danou žádost (např. vedoucí pracoviště, pracovník projektové podpory, atp.).

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

 • Formulář předepsaný pro soutěž MASH, který obsahuje:
  • Aktuální vědecký životopis žadatele
  • Popis výzkumného záměru
  • Motivační dopis
 • Deklaraci HS o připravenosti k  přijetí žadatele a  vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum na předepsaném formuláři *
 • Volitelná příloha: Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu / závěrečnou hodnoticí zprávu (tzv. Evaluation Summary Report) nebo hodnocení jiného individuálního grantu

* Deklarace HS bude součástí schvalovacího procesu na hlavním HS v ISEP – vloženo jako příloha návrhu pro schvalování průvodky k návrhu (schválením průvodky deklaruje vedoucí HS připravenost k přijetí žadatele a  vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum).

Součástí výzkumného návrhu není kalkulace rozpočtu - grant v rámci této soutěže získá předem alokovanou částku.

Žadatel předkládá všechny dokumenty v angličtině.

V průběhu hodnotícího procesu mohou být vyžádány dodatečné podklady (např. formulář žádosti o ERC, podrobnější specifikace klíčových požadavků žadatele atd.).

Výzva pro rok 2024

Přihlášky se podávají přes ISEP.

Soutěžní lhůta: 1. 9. 2023 – 8. 12. 2023
Hodnoticí lhůta: 11. 12. 2023 – 30. 4. 2024
Realizace projektu:

v návaznosti na Rozhodnutí (délka projektu 5 let)

 

Garanti domén:

Physical Sciences and Computer Science
Life Sciences
Social Sciences and Humanities

Máte-li otázky, kontaktuje prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

PrF   LF   PřF   FF   PdF   ESF   FI   FSS   FSpS   FaF   CEITEC   ÚVT

Držitelé MASH

 

Napsali o nás – o držitelích MASH

Zjistěte více o Brně a Masarykově univerzitě!

Brno Masarykova univerzita Náklady na život v ČR

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info