MUNI Award in Science and Humanities

O grantu MUNI Award

Hlavním cílem této grantové podpory je přivést na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým nabídneme takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky.

Držiteli MUNI Award nabízíme:

 • Pracovní smlouvu na 3 roky, v případě úspěšného hodnocení po 3 letech může být smlouva prodloužena na 5 let a poté na dobu neurčitou
 • 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
 • Habilitaci nebo profesuru na MU
 • Kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým
 • Welcome service a administrativní podporu

Výzva 2019 - vyhlášení 10. 4. 2018

Termín příjmu přihlášek 21 září 2018
Hodnocení říjen, listopad 2018
Interview a negociace prosinec 2018
Realizace projektů v průběhu 2019 (dle negociace)

 

Inzerát v SCIENCE - PDF online inzerát v science

Kdo se může zúčastnit

POŽADAVKY NA ŽADATELE O MASARYKOVU PRÉMII

 1. Masarykova prémie (dále jen Prémie) je primárně určena pro nositele grantů ERC kategorie tzv. „starting“ a „consolidator“, případně dalších přenositelných individuálních prestižních grantů srovnatelné úrovně.

 2. Prémie je dále určena pro navrhovatele výborně hodnocených ERC projektů, kteří ve druhém kole obdrželi známku A, nebyli z důvodu finančních limitů podpořeni ze strany ERC a hodlají se nadále o projekty ERC ucházet.

 3. Není vyloučena ani možnost udělit Prémii vynikajícímu vědci z prostředí mimo MU, který nespadá do výše zmíněných kategorií, ale přesvědčí svou dosavadní kariérou, publikační činností a svým návrhem obě odborné výběrové komise MU Science Advisory Board (SAB) a MU International Scientific Advisory Board (ISAB) a vedení MU, že kvalitou minimálně odpovídá nebo převyšuje žadatele z obou výše zmíněných kategorií.

 4. Prorektor pro výzkum má po konzultaci se členy komise SAB právo vyřadit z procesu posuzování žádosti, které nesplňují definice uvedené v bodech 1 – 3 tohoto odstavce. Důvod pro vyřazení bude zveřejněn.

 5. Obecně bude dodržována zásada, že v technologicky náročných oborech budou upřednostňovány takové žádosti o udělení Prémie, které svým odborným zaměřením korespondují s přístrojově dostatečně vybavenými obory či tématy v rámci MU.

 6. Nositel Prémie musí fyzicky působit na MU s hlavním pracovním úvazkem.

Požadavky na přihlášku

Přihlášky zasílejte do 21. září 2018 e-mailem na: 

gamu@muni.cz


Přihláška musí obsahovat:

1.Nositelé ERC „starting“ a „consolidator“, případně dalších individuálních prestižních grantů odpovídající úrovně předloží:

 • Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu.
 • Odborný životopis navrhovatele, včetně seznamu dosavadní publikační činnosti.
 • Motivační dopis.
 • Klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).

2. Navrhovatelé výborně hodnocených ERC projektů, kteří nebyli ze strany ERC podpořeni z důvodů finančních limitů a hodlají se nadále o projekty ERC ucházet, předloží:

 • Základní informace o podaném a výborně hodnoceném ERC projektu, formulář B1 z předložené žádosti ERC a závěrečnou hodnotící zprávu (tzv. Evaluation Summary Report).
 • Odborný životopis navrhovatele, včetně dosavadní publikační činnosti.
 • Kontakt na 3 významné vědce, kteří mohou poskytnout referenci.
 • V případech, kdy se projekt navrhovatele bude svým zaměřením výrazně lišit od aplikace do ERC, bude nutné předložit anotaci nového projektu v rozsahu formuláře B1 žádosti o ERC grant.
 • Motivační dopis.
 • Klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).

3. Vynikající vědci, kteří nespadají do výše uvedených kategorií a jsou definováni v bodě 3 odstavce „Požadavky na žadatele o MUNI Award“.

 • Anotace projektu v rozsahu formuláře B1 žádosti o grant ERC.
 • Odborný životopis navrhovatele, včetně úplného seznamu dosavadní publikační činnosti, získaných grantů, zvaných přednášek a jiných informací dokladujících mimořádnou kvalitu žadatele.
 • Kontakt na 3 významné vědce, kteří mohou poskytnout referenci.
 • Motivační dopis obsahující mimo jiné také představu žadatele o jeho budoucí kariéře na Masarykově univerzitě.
 • Klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).

Hodnoticí proces

1. Formální kontrola

Kritéria: Přihláška obsahuje všechny relevantní dokumenty a byla doručena včas.

2. Hodnocení kvality

Kritéria: kvalita projektu (40%), vědecká kvalita uchazeče (50%)

3. Fakultní hodnocení

Kritéria: fakulta je/není schopna splnit klíčové požadavky uchazeče (10%)

4. Interview

5. Negociace s vybraným uchazečem

Související dokumenty

Zjistěte více o Brně a Masarykově univerzitě!

Brno Masarykova univerzita Náklady na život v ČR

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Mgr. Jana Hájková

telefon: 549 49 3319
e‑mail:

Napsali o nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info