Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry do výzkumných týmů MU

O grantu

Cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

 • Předpokládaný počet udělených grantů: 10

 • Roční rozpočet: 500 tis. Kč

 • Délka financování: 2 roky

Kvalifikační kritéria

Způsobilým žadatelem je vědecký pracovník:

 • U kterého došlo k přerušení kariéry, například z důvodu rodičovské dovolené;
 • Primárně ten, jehož posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU a kumulativní úvazek na MU byl minimálně 0,5 FTE (Ph.D. studium je ekvivatelnt 0,6 FTE);
 • Prokáže dokončené Ph.D. studium;
 • Je autorem (prvním, korespondenčním, nebo jinak významným - podle oborových specifik) alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.
 • Má na MU domluvené min. 0,5 FTE při návratu po přerušení kariéry (dotace neslouží k pokrytí mzdy, jedná se o formu příplatku)
 • Nástup zpět do práce v termínu po 15. 10. 2022

Podání návrhu

Formulář návrhu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být nejpozději v den uzávěrky soutěže vložen do ISEP pod jedním číslem jednacím – návrh projektu a vyjádření vedoucího daného pracoviště. Vložené soubory budou předloženy k hodnocení. Návrh je odevzdán po schváelní průvodky na příslušném HS.

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

 • Formulář předepsaný pro soutěž CAREER RESTART
 • Vyjádření vedoucího pracoviště, kde bude projekt realizován, k začlenění navrhovatele do pracoviště, jeho potenciálu pro rozvoj pracoviště a potenciálu pro kariérní rozvoj

Výzva pro rok 2024

Přihlášky se podávají přes ISEP.

Soutěžní lhůta:

1. 9. 2023 – 13. 10. 2023

Hodnoticí lhůta:

16. 10. 2023 – 11. 12. 2023

Realizace projektů

1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

 

Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže

Máte-li otázky, kontaktujte prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

PrF   LF   PřF   FF   PdF   ESF  FI   FSS   FSpS   FaF   CEITEC   ÚVT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info