Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry do výzkumných týmů MU

O grantu

Cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

  • Předpokládaný počet udělených grantů: 10

  • Roční rozpočet: 500 tis. Kč

  • Délka financování: 2 roky

Kvalifikační kritéria

Způsobilým žadatelem je vědecký pracovník:

  • Jehož posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU a kumulativní úvazek na MU byl minimálně 0,5 FTE (PhD studium je ekvivalent 0,6 FTE);
  • U kterého došlo k přerušení kariéry, například z důvodu rodičovské dovolené;
  • Prokáže dokončené Ph.D. studium;
  • Je autorem (prvním, korespondenčním, nebo jinak významným - podle oborových specifik) alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.

Podání návrhu

Formulář návrhu ve formátu pdf včetně všech příloh musí být nejpozději v den uzávěrky soutěže vložen do ISEP pod jedním číslem jednacím – návrh projektu, vyjádření vedoucího daného pracoviště, schválená průvodka. Vložené soubory budou předloženy k hodnocení.

Dokumentace návrhu (strojově čitelná pdf):

  • Formulář předepsaný pro soutěž CAREER RESTART
  • Vyjádření vedoucího pracoviště, kde bude projekt realizován, k začlenění navrhovatele do pracoviště, jeho potenciálu pro rozvoj pracoviště a potenciálu pro kariérní rozvoj
  • Schválená průvodka – pdf vygenerované z ISEP

Podrobnější informace naleznete ve výzvě programu. Podívat se můžete také na záznam z webináře GAMU 2022, který naleznete níže v sekci "Související dokumenty a informace".

Výzva pro rok 2022 

Přihlášky se podávají přes ISEP.

Soutěžní lhůta:

1. 9. 2021 – 15. 10. 2021

Hodnoticí lhůta:

10. 2021 – 21. 11. 2021

Realizace projektů

1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

 

Vyhlášení výsledků

Seznam podpořených projektů. 

Máte-li otázky, kontaktujte prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

PrF   LF   PřF   FF   PdF   ESF  FI   FSS   FSpS   FaF   CEITEC   ÚVT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info