Šest vědkyní obdrželo grant Career Restart

7. 12. 2020

Vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení jejich kariéry do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Takový je cíl grantu Career Restart, který letos v září vypsala Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU). V hodnocení uspělo šest vědkyň z různých pracovišť MU, s řešením projektů začnou od Nového roku.

Career Restart je grant určený pro vědce či vědkyně, kteří přerušili svou kariéru ve výzkumu, například z důvodu rodičovské dovolené či jiných zásadních důvodů. Kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných pracovníků k produktivní vědecké kariéře a zvýší procento jejich zastoupení na samostatných, seniorních vědeckých pozicích.

O grant bylo možné žádat od října do listopadu 2020. Vybrané uchazečky obdrží financování ve výši 500 tisíc korun ročně po dobu dvou let. Bližší informace o této formě podpory je možné zjistit na webových stránkách GAMU, kategorie Career Restart.

„Masarykova univerzita bude usilovat o to, aby se tento formát podpory dlouhodobě etabloval mezi ostatní soutěže Grantové agentury a mohl být vyhlašován každý rok, protože umožňuje velmi potřebné a flexibilní financování mladým vědcům a vědkyním po přerušení kariéry. Grant je možné využít například na financování částečného úvazku při nebo po rodičovské dovolené, a tím získat prostor pro přípravu grantových aplikací do externích agentur,“ uvedla prorektorka pro výzkum a doktorské studium, prof. Šárka Pospíšilová.

Seznam úspěšných navrhovatelek a jejich projektů přikládáme v tabulce níže a všem srdečně gratulujeme.

Navrhovatelka

Název

HS

Pracoviště

Bohačiaková Dáša, Mgr. Ph.D.

Career Restart - Stem Cell-Based Models of Neurodegeneration

LF 

Ústav histologie a embryologie

Kraus Andrea, Mgr. M.Sc., Ph.D.

Back to Epidemic Processes

PřF

Ústav matematiky a statistiky

Kuchynka (roz. Tvrdoňová) Michaela, Mgr. Ph.D.

Study the effectiveness of anticancer drugs

FaF

Ústav chemických léčiv

Bočková Loudová Kateřina, Mgr. Bc. Ph.D.

Modern Greek as a Standard Average European language

FF

Ústav klasických studií

Holštajn Zemánková Petra, Mgr. Ph.D.

Structural and Functional Neural Correlates of Cognitive and Social-cognitive Deficit in Eating Disorders

LF 

Psychiatrická klinika

Bozděchová Lucie, Mgr. Ph.D.

Structural and functional analysis of plant telomerase RNA

CEITEC MU

VS Jiřího Fajkuse

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info