Pokyny k vyplnění průběžných/ závěrečných zpráv projektů INTERDISCIPLINARY

15. 12. 2022

Průběžná zpráva/závěrečná zpráva včetně schválené průvodky k průběžné/závěrečné zprávě musí být vložena do ISEP vždy do 60 dnů po uplynutí příslušné etapy. Průběžná/závěrečná zpráva (v českém nebo anglickém jazyce) obsahuje popis dosavadních výsledků a vyjádření k čerpání rozpočtu.

Průběžnou i závěrečnou zprávu posuzují původní hodnotitelé projektového návrhu. Průběžnou zprávu schvaluje prorektor pro výzkum a doktorské studium, závěrečnou zprávu schvaluje Rada programu GAMU.

Součástí ukončení projektu je realizace závěrečné veřejné přednášky shrnující hlavní výsledky projektu (závěrečná veřejná přednáška bude součástí závěrečné konference GAMU, která se koná v posledním čtvrtletí každého kalendářního roku).

Upozornění:

Od roku 2023 byly ve výzvě soutěže upraveny délky etap řešení projektu. Tyto pokyny platí pro všechny běžící projekty.

Realizace projektu probíhá ve dvou periodách/etapách (1. - 21. a 22. - 33. měsíc).

Projekty, které začínaly v roce 2022 odevzdávají první průběžnou zprávu do konce února roku 2024.

Formuláře ke stažení jsou dostupné níže:
Průběžná zpráva projektu
Závěrečná zpráva projektu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info