Pokyny k podávání průběžných/ závěrečných zpráv projektů GAMU INTERDISCIPLINARY

15 Dec 2022

Realizace projektu probíhá ve dvou periodách/etapách (1. - 21. a 22. - 33. měsíc).

Průběžná zpráva/závěrečná zpráva včetně schválené průvodky k průběžné/závěrečné zprávě musí být vložena do ISEP vždy do 60 dnů po uplynutí příslušné etapy. Průběžná/závěrečná zpráva (v českém nebo anglickém jazyce) obsahuje popis dosavadních výsledků a vyjádření k čerpání rozpočtu.

Průběžnou i závěrečnou zprávu posuzují původní hodnotitelé projektového návrhu. Průběžnou zprávu schvaluje prorektor pro výzkum a doktorské studium, závěrečnou zprávu schvaluje Rada programu GAMU.

Součástí ukončení projektu je realizace závěrečné veřejné přednášky shrnující hlavní výsledky projektu (závěrečná veřejná přednáška bude součástí závěrečné konference GAMU, která se koná v posledním čtvrtletí každého kalendářního roku).

Tyto pokyny platí pro všechny běžící projekty. Projekty, které začínaly v roce 2022 první odevzdávají průběžnou zprávu až v příštím roce.

Formuláře: 


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info