Podpora vynikajících diplomových prací

O grantu

Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací.

Kvalifikační kritéria

Navrhovatelem projektu může být:

student magisterského studijního programu MU zapsaný v sedmém semestru svého magisterského studia, resp. v osmém semestru svého magisterského studia, pokud započal toto studium v jarním semestru,

nebo

student navazujícího studijního programu MU zapsaný v prvním semestru svého navazujícího magisterského studia, resp. ve druhém semestru svého magisterského studia, pokud započal toto studium v jarním semestru.

Návrh může podat pouze student, jehož bakalářská práce byla hodnocena závěrečnou známkou A, byla-li součástí předchozího úspěšně ukončeného studia. Pokud nebyla bakalářská práce součástí předchozího úspěšně ukončeného studia, návrh může podat student patřící mezi 15 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

Podání návrhu

Přihláškou do soutěže je návrh projektu zpracovaný v systému ISEP obsahující tyto náležitosti:

 • anotace,
 • odborná charakteristika projektu, ve které bude stručně uvedeno:
  • charakteristika řešené problematiky,
  • současný stav řešení,
  • cíle projektu a způsob jejich dosažení,
  • časový harmonogram řešení.
  • předpokládané výstupy,
  • v případě plánované účasti na konferenci, workshopu či jiné prezentační akci předpokládané uvedení příspěvků (poster, přednáška, publikace ve sborníku),
  • seznam dosavadních dosažených odborných výsledků v dané problematice (popis výsledků, vystoupení na odborných seminářích, výsledky v odborných soutěžích, ceny, publikace apod.),
 • požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet,
 • návrh na rozložení požadované finanční podpory 

Podáním návrhu projektu se student zavazuje, že pokud získá finanční podporu projektu, uvede tuto skutečnost ve své diplomové práci.

Návrh projektu vygenerovaný z ISEP musí schválit garant projektu.

Soutěž 2023

Vyhlášení soutěže

Výzva 2023

Harmonogram 2022/2023

Soutěžní lhůta 14. 11. 2022 - 31. 1. 2023
Hodnocení 1. 2. 2023 - 28. 2. 2023
Realizace projektů 1. 3. 2023 - 28. 2. 2024

 

Soutěž 2022

Vyhlášení soutěže

Výzva 2022

Výsledky soutěže

Prezentace - úvodní seminář

Harmonogram 2021/2022

Soutěžní lhůta 16. 11. 2021 - 31. 1. 2022
Hodnocení 1. 2. 2022 - 28. 2. 2022
Realizace projektů 1. 3. 2022 - 28. 2. 2023

 

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info