Výsledky programu Career Restart

23. 11. 2021

Vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení jejich kariéry do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Takový je cíl grantu Career Restart, který letos běží již druhým rokem. V hodnocení uspělo deset vědkyň z různých pracovišť MU, s řešením projektů začnou od nového roku.

Career Restart je grant určený pro vědce či vědkyně, kteří přerušili svou kariéru ve výzkumu, například z důvodu rodičovské dovolené či jiných zásadních důvodů. Kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných pracovníků k produktivní vědecké kariéře a zvýší procento jejich zastoupení na samostatných, seniorních vědeckých pozicích.

O grant bylo možné žádat od 1. září do 15. října 2021. Vybrané uchazečky obdrží financování ve výši 500 tisíc korun ročně po dobu dvou let. Bližší informace o této formě podpory je možné zjistit na webových stránkách GAMU, kategorie Career Restart.

„Jsme hrdí na to, že v GAMU můžeme podpořit také například vědce a vědkyně, kteří se po přerušení kariéry chtějí opět zapojit do výzkumu na Masarykově univerzitě.“ uvedla na Výroční konferenci GAMU 2021 prorektorka pro výzkum a doktorské studium, prof. Šárka Pospíšilová.

Seznam úspěšných navrhovatelek je vypsán v tabulce níže. Všem srdečně gratulujeme.

Investigator

Project

Duration

Part of MU

Nováková Ľubomíra, Mgr. et Mgr. Ph.D.

Novel non-invasive brain stimulation approaches to improve cognition in healthy seniors and patients with mild cognitive impairment

2022-2023

CEITEC

Tóthová Dominika, Ing. Ph.D.

Economic consequences of personal exposure to air pollution

2022-2023

Faculty of Economics and Administration

Šmídová Malárová Lenka, Mgr. et Mgr. Ph.D.

Římskoprávní vlivy v právní praxi středověkého a raně novověkého Brna

2022-2023

Faculty of Arts

Polická Alena, doc. PhDr. Ph.D.

Substandard French in Dynamic Synchrony

2022-2023

Faculty of Arts

Amruz Černá Kateřina, Mgr. Ph.D.

Career Restart - Next generation sequencing in neural development and disease

2022-2023

Faculty of Medicine

Chalásová Katarína, Mgr. Ph.D.

Mechanisms of renoprotective effect of SGLT2 inhibition in T2DM patients

2022-2023

Faculty of Medicine

Renzová Tereza, Mgr. Ph.D.

Career restart - Role of Tau tubulin kinase 2 and regulation of its activity in cilia formation

2022-2023

Faculty of Medicine

Minaříková Eva, Mgr. Ph.D.

Support for Integration of Researchers After a Career Break - Eva Minaříková

2022-2023

Faculty of Education

Pospíchalová Vendula, RNDr. PhD.

The potential of ascites in ovarian cancer research

2022-2023

Faculty of Science

Štefanovie Barbora, Mgr. Ph.D.

Visualization of the 3D structure of chromatin

2022-2023

Faculty of Science


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info