Uznatelnost nákladů na zrušené cesty v rámci GAMU PPV

27. 4. 2020

V souladu s vydáním doporučení Krizového štábu MU v souvislosti s koronavirem ze dne 4. 3. 2020, náklady související s opatřeními týkajícími se rizika nákazy koronavirem jdou na vrub hospodářského střediska. 

Tedy konkrétně náklady na cestovné vzniklé před tímto termínem jsou pro GAMU automaticky uznatelné a zůstávají na stejné zakázce. Náklady vzniklé po tomto termínu konzultujte, prosím, s koordinátorkou GAMU. Do e-mailu uvádějte zejména časové určení těchto nákladů.

Doporučení krizového štábu MU

Více článků

Přehled všech článků