Ocenění MUNI Scientist 2023

12. 12. 2023

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu ocenila vybrané vědce z Masarykovy univerzity za období 2022 až 2023 prorektorka pro výzkum a doktorské studium, prof. Šárka Pospíšilová. Předání ocenění MUNI Scientist se uskutečnilo v na výroční konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) v refektáři Mendlova muzea. Ocenění získalo třicet sedm vědců a jejich vědeckých týmů napříč fakultami, ústavy a výzkumnými centry.

Cílem ocenění MUNI Scientist je nejenom ocenit a vyzdvihnout významné vědecké počiny za uplynulé období, ale také posílit motivaci vynikajících vědeckých pracovníků univerzity a šíření dobrého jména MU ve vědecké komunitě i mezi veřejností.

Nominace na MUNI Scientist jsou interní a provádějí je proděkani pro vědu a výzkum fakult, ředitelé či pověřenci výzkumných center, ředitel Centra pro transfer technologií, prorektor pro výzkum a doktorské studium a vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU.

Všem oceněným velmi gratulujeme!

Bez popisku

Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Dalibora Blažka

Oceněn za získání prestižního grantu GAČR EXPRO

Bez popisku

doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD.
FSS docent – Institut pro psychologický výzkum

Oceněn za články publikované v časopise Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health aChild and Adolescent Mental Health.

Bez popisku

Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D.
ESF odborná asistentka – Katedra ekonomie

Oceněna za články publikované v časopise Public Choice.

Bez popisku

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
LF – přednostka ústavu – Farmakologický ústav

Oceněna za získání prestižního grantu Teaming z Horizon Europe. 
Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre (CREATIC)

Bez popisku

Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
FSS – zástupce vedoucího institutu – Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti

Oceněna za kapitolu v knize The Routledge international handbook of children, adolescents, and media publikovanou v nakladatelství Taylor & Francis a článek publikovaný v časopise Information, Communication & Society. 

Bez popisku

Ing. Tibor Füzik, Ph.D.
CEITEC zástupce vedoucího výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Pavla Plevky
Mgr. Marta Šiborová, Ph.D.
Ph.D. absolventka 2022

Oceněn za článek publikovaný v časopise Nature Communications. 

Bez popisku

Mgr. Peter Fabian, Ph.D.
PřF odborný asistent – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

Oceněn za získání prestižních grantů ERC Starting Grant a DIOSCURI

Bez popisku

Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D.
FF –  vedoucí centra – Centrum pro digitální výzkum náboženství

Oceněn za knihu publikovanou v nakladatelství Bloomsbury Academic.

Bez popisku

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
FI – profesor – Katedra teorie programování

Oceněn za články publikované v časopise Combinatorica a Journal of Combinatorial Theory.

Bez popisku

doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
PřF – docent – Ústav chemie

Oceněn za získání prestižního grantu Excellence Hubs.

Bez popisku

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
FF profesor – Historický ústav

Oceněn za knihu publikovanou v nakladatelství Harrassowitz Verlag.

Bez popisku

doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
PdF docentka – Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Oceněna za popularizaci sociálních věd.

Bez popisku

doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.
LF – vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Jana Křivánka: Dental Development and Regeneration

Oceněn za článek publikovaný v časopise Science Advances.

Bez popisku

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
FI profesor – Katedra počítačových systémů a komunikací

Oceněn za získání prestižního grantu Excellence Hubs.

Bez popisku

Lisa Emily Melymuk, Ph.D.
PřF vedoucí pracoviště – Chemické polutanty a expoziční cesty člověka

Oceněna za článek publikovaný v časopise International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Bez popisku

Zoran Milanovic, Ph.D.
FSpS – výzkumný pracovník – Inkubátor kinantropologického výzkumu

Oceněn za článek publikovaný v časopise Sport Medicine. 

Bez popisku

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
FSS – odborná asistentka – Katedra sociální politiky a sociální práce

Oceněna za popularizaci sociálních věd.

Bez popisku

doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.
LF – docentka – Klinika komplexní onkologické péče

Oceněna za článek publikovaný v časopise Annals of Oncology.

Bez popisku

Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.
PdF odborná asistentka – Katedra pedagogiky

Oceněna za článek publikovaný v časopise Journal of Education for Teaching.

Bez popisku

Adrien Palladino, M.A., Ph.D.
FF – odborný asistent – Seminář dějin umění

Oceněný za knihu publikovanou v nakladatelství Viella.

Bez popisku

doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
PřF docent – Hydrobiologie

Oceněn za popularizaci přírodních věd a článku publikovaný v časopise Nature. 

Bez popisku

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
PřF - profesor – Geografický ústav

Oceněn za získání prestižního grantu z Horizon Europe Klastru 6. 

Bez popisku

Mgr. Karel Říha, Ph.D.
CEITEC vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Karla Říhy

Oceněn za získání prestižního grantu GAČR EXPRO.

Bez popisku

RNDr. Jakub Řípa, Ph.D.
PřF výzkumník III – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Oceněn za článek v časopise Astronomy and Astrophysics.

Bez popisku

doc. RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
FI vědecký, výzkumný a vývojový pracovník – Katedra strojového učení a zpracování dat
RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
ÚVT -
vedoucí pracoviště – Výzkumná skupina Toma Reboka

Oceněni za získání ocenění the Best Short Article Award udělené na prestižní konferenci SIGIR2023 (COREA*)v Taipei.

Bez popisku

Mgr. Ondřej Srba, Ph.D.
FI zástupce vedoucího semináře – Seminář mongolských, korejských a vietnamských studií

Za získání prestižního grantu GAČR JUNIOR STAR

Bez popisku

doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
FSS – docentka – Katedra sociologie

Oceněna za získání prestižního grantu GAČR EXPRO. 

Bez popisku

Mgr. Jakub Švenda, PhD.
PřF
odborný asistent – Ústav chemie

Oceněn za článek publikovaný v časopise Angewandte Chemie. 

Bez popisku

RNDr. Petr Těšina, Ph.D.
CEITEC – vedoucí výzkumné skupiny junior – Výzkumná skupina Petra Těšiny

Oceněn za získání prestižního grantu ERC Starting grant.

Bez popisku

Ahad Zareravasan, PhD
EsF – docent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Oceněn za článek ​publikovaný v časopise Technological Forecasting and Social Change.

Bez popisku

doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
PrF - proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty

Oceněn za článek publikovaný v časopise European Union Politics. 

Bez popisku

prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D. DSc.
RNDr. Terezie Malík Mandáková, Ph.D.
Xinyi Guo, Ph.D.
Yile Huang
CEITEC – Výzkumná skupina Martina Lysáka

Oceněni za články publikované v časopisech Plant Journal, Frontiers in Plant Science a Nature Communications.

Bez popisku

prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
CEITEC - vedoucí výzkumného centra – Centrum strukturní biologie
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
PřF - docent – Ústav fyziky kondenzovaných látek
Mgr. David Zapletal
odborný pracovník - PhD student – Výzkumná skupina Richarda Štefla

Oceněni za článek publikovaný v časopise Molecular cell. 

Bez popisku

doc. Mgr. Markéta Šámalová, Ph.D.
PřF – docentka – Oddělení experimentální biologie rostlin
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
CEITEC vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Jana Hejátka

Oceněni za článek publikovaný v časopise Plant Physiology.

Bez popisku

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
vedoucí katedry – Katedra ústavního práva a politologie
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
odborná asistentka – Katedra mediálních studií a žurnalistiky

Oceněni za článek publikovaný v časopise Feminist Legal Studies. 

Bez popisku

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
vedoucí katedry – Katedra ústavního práva a politologie
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt
vedoucí ústavu – Ústav pro otázky soudnictví

Oceněni za článek publikovaný v časopise Regulation & Governance.

Bez popisku

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
ÚVT vedoucí pracoviště – Centrum BioMedAI
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
FI – docent – Katedra strojového učení a zpracování dat

Oceněni za článek publikovaný v časopise Nature Communications.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info