Ocenění MUNI Scientist 2022

1. 12. 2022

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu ocenila vybrané vědce z Masarykovy univerzity za období 2021 až 2022 prorektorka pro výzkum a doktorské studium, prof. Šárka Pospíšilová. Předání ocenění MUNI Scientist se uskutečnilo v na výroční konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) v refektáři Mendlova muzea. Ocenění získalo třicet šest vědců a jejich vědeckých týmů napříč fakultami, ústavy a výzkumnými centry.

Cílem ocenění MUNI Scientist je nejenom ocenit a vyzdvihnout významné vědecké počiny za uplynulé období, ale také posílit motivaci vynikajících vědeckých pracovníků univerzity a šíření dobrého jména MU ve vědecké komunitě i mezi veřejností.

Nominace na MUNI Scientist jsou interní a provádějí je proděkani pro vědu a výzkum fakult, ředitelé či pověřenci výzkumných center, ředitel Centra pro transfer technologií, prorektor pro výzkum a doktorské studium a vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU. 

Všem oceněným velmi gratulujeme!

Bez popisku

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oceněn za článek Incidence of inhibitor development in PUPs with severe Haemophilia A in the CEE region between 2005 and 2015 publikovaném v mezinárodním časopise Thrombosis Research.

Bez popisku

Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. & teams

Oceněni za článek s názvem CDK11 regulates pre-mRNA splicing by phosphorylation of SF3B1 publikovaný v časopise Nature.

Bez popisku

Albert Cairó, Ph.D.

Oceněn za objev nového způsobu regulace genové exprese, který byl publikován v časopise Science. 

Bez popisku

doc. Christophe Gérard L. Cusimano

Oceněn za vydání publikace Language and Neurology: Alzheimer's disease.

Bez popisku

doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D.

Oceněn za článek Perceived physical activity during stay-at-home COVID-19 pandemic lockdown March-April 2020 in Polish adults.

Bez popisku

Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.

Oceněn za článek Time-resolved cryo-EM visualizes ribosomal translocation with EF-G and GTP.

Bez popisku

Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Oceněn za výzkum biologických aplikací nanomateriálů a článek Bioconjugates of photon-upconversion nanoparticles for cancer biomarker detection and imaging.

Bez popisku

doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Oceněna za výzkum dopadů znečištění životního prostředí a chemických látek na zdraví. Pracuje na prestižních projektech včetně GAČR Expro a několika projektech Horizontu 2020.

Bez popisku

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petra Vodová

Oceněni za monografii The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics publikovanou Palgrave Macmillan.

Bez popisku

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

Oceněni za BioMedAI Twinning grant.

Bez popisku

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Oceněn za získání grantu GAČR Junior Star.

Bez popisku

Ing. Viktor Hřebačka

Oceněn za článek The impact of provider-specific factors on the profitability of contract for difference traders.

Bez popisku

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

Oceněn za monografii s názvem An Introduction to Covariant Quantum Mechanics.

Bez popisku

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Oceněni za publikaci Czech Women Philosophers and Scientists.

Bez popisku

doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Oceněni za získání prestižního DiCiM projektu. Je to poprvé, co se konkrétní fakulta Masarykovy univerzity dostala do pozice koordinátora projektu v programu Horizon Europe (RIA - Research and Innovation Actions).

Bez popisku

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Oceněn za publikaci Structure-Photoreactivity Relationship of 3-Hydroxyflavone-Based CO-Releasing Molecules.

Bez popisku

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.

Oceněni za publikaci The Constitution of Czechia. A Contextual Analysis.

Bez popisku

Mgr. Johana Kotišová, Ph.D.
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Oceněny za článek I Know Which Devil I Write for: Two Types of Autonomy Among Czech Journalists Remaining in and Leaving the Prime Minister's Newspapers published in The International Journal of Press/Politics.

Bez popisku

prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.

Daniel Král je vynikajícím výzkumníkem v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky, v nichž získal dva granty ERC. Nejenže významně přispívá k těmto vědeckým oblastem, ale také prokazuje velkou službu mezinárodní komunitě. 

Bez popisku

prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Oceněn za přínos k rozvoji chemických koncepcí nukleární magnetické rezonance (NMR) se zaměřením na přístupy k předpovědi a interpretaci relativistických efektů na NMR rezonance a jejich aplikace v chemii a biologii.

Bez popisku

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
Mgr. Václav Šeda, Ph.D.

Oceněni za výsledky práce, která odhalila dosud neznámý mechanismus, jímž buňky chronické lymfocytární leukemie (CLL) regulují svou migraci do mikroprostředí imunitních orgánů prostřednictvím GAB1 a jímž se přizpůsobují cílené léčbě. Využití inhibitorů GAB1 k léčbě CLL a dalších hematologických malignit bylo přihlášeno jako patent (PCT 16920831) a výsledky byly publikovány v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood.

Bez popisku

Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Oceněn za článek Effects of Seating Arrangement on Students' Interaction in Group Reflective Practice.

Bez popisku

doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Radek Pelánek je autorem několika vlivných prací s vysokým počtem citací v oblasti adaptivních výukových technologií. V současné době je prvním autorem čtyř článků publikovaných v 2022 číslech prestižních časopisů: IEEE Transactions on Learning Technologies, International Journal of Artificial Intelligence in Education a Computer Science Education.

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Oceněn za získání grantu ERC Consolidator - Phage infection of bacterial biofilm (BioPhage).

Bez popisku

Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Oceněni za článek Russia's ruble during the onset of the Russian invasion of Ukraine in early 2022: The role of implied volatility and attention in Finance Research Letters.

Bez popisku

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Za vedení úspěšného postdoktorského stipendia MSCA v oblasti matematického modelování a aplikace teorie bifurkací a nelineární dynamiky v populační biologii, neurovědách a epidemiologii.

Bez popisku

Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.

Oceněna za publikaci Uneasy Encounters Christian Churches in Greater China publikovanou Palgrave Macmillan.

Bez popisku

RNDr. David Sehnal, Ph.D.

Za získání grantu GAČR Junior Star – Cell*: a web platform for visualization, modelling and dynamics of organelle- and cell-sized structures.

Bez popisku

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Jan Strejček se zabývá automatizovaným ověřováním počítačových systémů. V rámci tohoto výzkumu dohlíží na vývoj nástroje Symbiotic, který slouží k automatickému vyhledávání chyb a verifikaci programů v jazyce C.

Bez popisku

Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Za kvalitní publikace a výzkumné granty zaměřené na kryptografii a kybernetickou bezpečnost. Publikuje na špičkových konferencích (např. ACM CCS) a v časopisech (např. Journal of Cryptology).

Bez popisku

Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Oceněna za publikaci We, Other Utopian: Recombinant DNA, Genome Editing, and Artificial Life.

Bez popisku

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Farmaceutická fakulta dosáhla velkého úspěchu, když se jí podařilo získat podporu v mezinárodní výzvě ERA Chairs - v rámci programu Horizon Europe. V rámci realizace projektu vznikne specializované vědecké pracoviště Centrum excelence pro pokročilé farmaceutické technologie, kde budou pracovat vědci z předních univerzit. Profesor Šmejkal je hlavní koordinační osobou tohoto projektu.

Bez popisku

RNDr. Mário Špírek, PhD.
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Oceněni za článek Nucleotide proofreading functions by nematode RAD51 paralogs facilitate optimal RAD51 filament function v časopise Nature Communication.

Bez popisku

RNDr. Mário Špírek, PhD.
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Oceněni za článek Nucleotide proofreading functions by nematode RAD51 paralogs facilitate optimal RAD51 filament function v časopise Nature Communication.

Bez popisku

prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Oceněna za studii, která identifikovala globální regulační sítě dvou nejrozšířenějších modifikací v protein-kódující RNA N6-methyladenosinu (m6A) a N6,2′-O-dimethyladenosinu (m6Am), modifikací spojených s vývojem, nemocemi a reakcí na stres.

Bez popisku

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Oceněna za spoluautorství publikace Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Emerging Research and Opportunities.

Bez popisku

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.
Mgr. Klára Záleská, Ph.D.

Oceněni za knihu Život a učení digitálních teenagerů. Dospívající a digitální technologie v České republice.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info