Excellent diploma thesis grants 2019 - results

4 Feb 2019

The supported projects are:

Název Navrhovatel HS Komisí schválený rozpočet
Nástroje společensky zodpovědného investování Huňorová Tereza, Bc. ESF 37 000 Kč
Efektivita vybraných druhů  rozcvičení na explozivní sílu dolních končetin Mlýnek Radek, Bc. FSpS 29 000 Kč
Side channel analysis of elliptic curve cryptography on smart cards Jančár Ján, Bc. FI 37 000 Kč
Výmalba salonku „holandských mistrů“ na zámku v Napajedlích a kresby z Moravské galerie Vajdáková Kateřina, Bc. FF 55 500 Kč
Johannes Nucius: portrét skladatele pozdní renesance Dostálová Magdalena, Bc. FF 43 500 Kč
Fotoscreening amblyogenních faktorů v dětské populaci Malá Kateřina, Bc. LF 28 000 Kč
NF-KappaB: Aktivace transkripce a interakces mediátory transkripce Jendruchová Kristína, Bc. LF 46 000 Kč
Změna objektivní a subjektivní refrakce při změně polohy hlavy Buček Petr, Bc. LF 37 000 Kč
Child Puppet Loneliness Scale Chvojková Edita, Bc. FSS 27 500 Kč
Víme, kam (ne)volíme? Neznalost instituce jako faktor ovlivňující nízkou volební účast při senátních volbách Hruška Jan, Bc. FSS 55 500 Kč
Vliv pornografie na sexuální scénáře mladých žen Lebedíková Michaela, Bc. FSS 39 500 Kč
Zvláštnosti mezi cefeidami z Galaktického pole Žák Jiří, Bc. PřF 55 500 Kč
Studium mitochondriálních funkcí ve vztahu k fenotypu nádorových kmenových buněk u solidních nádorů dětského věku Bořánková Karolína, Bc. PřF 55 000 Kč
Multimodální značení protilátek pro specifické rozpoznávání vybraných antigenů Vlčnovská Marcela, Bc. PřF 55 500 Kč
Operads - their theory and applications Trnka Dominik, Bc. PřF 42 000 Kč
Role proteinu CTHRC1 ve WNT siignalizaci a patogenezi chronické lymfocytární leukémie Zezula Nikodém, Bc. PřF 55 500 Kč
Analýza historického zubního kamene ošetřeného chemickou konzervací Novotná Kateřina, Bc. PřF 54 000 Kč
Rozšíření kvantově-mechanických výpočtů pevných látek z klasických počítačů na kvantové Miháliková Ivana, Bc. PřF 55 500 Kč
Charakterizace vlivu pseurotinů na specifickou imunitní odpověď Rubanová Daniela, Bc. PřF 55 500 Kč
Fyziologické reakcie hemocytov v stresových podmienkach Voleková Tereza, Bc. PřF 55 500 Kč
Biochemická a funkční charakterizace vazebných domén RNA proteinu DIS3L2 Hrčková Anna, Bc. PřF 55 500 Kč
Modifikace povrchu polymerů redukčním plazmatem Doubková Zdeňka, Bc. PřF 25 000 Kč
      1 000 000 Kč

More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info