Specifický výzkum - neuskutečněné cesty v důsledku krizových opatření

22. 4. 2020

"Pokud v důsledku přijatých krizových opatření (ať už z rozhodnutí státu, vysoké školy nebo pořadatele) došlo k neuskutečnění plánované konference nebo pracovního pobytu v zahraničí, měla by vysoká škola vyvinout úsilí k navrácení již uhrazených finančních prostředků (vložné, náklady na dopravu, ubytování apod.) Pokud by se všechny již vynaložené prostředky nepodařilo získat zpět, pak by vysoká škola tuto situaci měla zohlednit při závěrečném hodnocení studentského grantového projektu a „finanční ztrátu“  z neuskutečněné (ale v projektu plánované) konference nebo pracovního pobytu uznat jako způsobilý, resp. uznaný náklad projektu. Stejně bude postupovat MŠMT při případné kontrole čerpání dotace na specifický vysokoškolský výzkum."

Více článků

Přehled všech článků