PPV: Čerpání rozpočtů v souvislosti s omezením projektových aktivit jako následek COVID-19

PPV: Pokyny pro čerpání rozpočtů v souvislosti s restrikcemi ohledně COVID-19 a jejich následky

17. 4. 2020

  • V souvislosti s následky restrikcí ohledně COVID-19 a nemožností čerpat některé specificky alokované finance (např. cestovné, osobní náklady pro zahraniční zaměstnance, atd.) doporučujeme všem řešitelům projektů z Programu podpory výzkumu GAMU převod financí do FÚUP a jejich využití v příštím roce spíše než čerpání těchto financí na jinou aktivitu, která by nebyla pro projekt (resp. výzkum realizovaný v rámci projektu) přínosná.  Projekty GAMU jsou financované z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Pokud tedy překročí výše FÚUP 5% za daný projekt, je možné využít FÚUP daného HS (musí být ale vždy konzultováno s tajemníkem daného HS).
  • V případě potřeby čerpat finance na jinou aktivitu než bylo původně plánováno, lze samozřejmě stále provádět změny v položkovém členění rozpočtu. Změny se odůvodňují pouze v průběžné a závěrečné zprávě, pokud jsou do výše 30% rozpočtu projektu pro dané HS. Pokud převáděná částka přesáhne 30% rozpočtu projektu pro dané HS, je nutné tuto změnu konzultovat s Odborem výzkumu RMU, a to nejdříve e-mailem (prosím, uveďte tyto náležitosti: čeho se změna týká, v jaké výši, orientační časový plán). Po dobu trvání restriktivních opatření bude potřeba vystavit průvodku ke změně realizace projektu stanovena individuálně (resp. odložena), a to z důvodu snížení administrativní zátěže.
  • V praxi tedy není nutné podávat žádost o změnu ihned, ale vyčkat, až budete přesně vědět, jaký bude Váš stav rozpočtu a jasné výhledy čerpání, a to tedy pravděpodobně před koncem kalendářního roku. 

Více článků

Přehled všech článků