Career Restart - pokyny pro řešení projektů

17. 12. 2020

Veškeré náklady projektu musí být vynaloženy na osobní náklady řešitele. Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena Vašemu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu institucionální podpory hned poté, co GAMU obdrží finance od MŠMT (předpoklad - duben / květen 2021).

Pro Career Restart byla vytvořena nová mzdová složka: MS 642 Příspěvek za práci na projektu GAMU. Nastavení mzdy je v gesci každého HS. Pracovní smlouvy a mzdové výměry uzavírá s řešitelkou HS.

Průběžné zprávy se neodevzdávají. Do 3 měsíců po ukončení projektu se odevzdává závěrečná zpráva, ve které řešitelka shrne přínos tohoto projektu pro svoji vědeckou kariéru, a připojí výsledovku z INETu. Formulář závěrečné zprávy bude k dispozici na webu Career Restart.

Děkujeme za spolupráci.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info