MUNI Award in Science and Humanities

O grantu MUNI Award

Hlavním cílem této grantové podpory je přivést na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým nabídneme takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky.

Držiteli MUNI Award nabízíme:

 • Pracovní smlouvu na 3 roky, v případě úspěšného hodnocení po 3 letech může být smlouva prodloužena na 5 let a poté na dobu neurčitou
 • 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
 • Habilitaci nebo profesuru na MU
 • Kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým
 • Welcome service a administrativní podporu

Napsali o nás – o držitelích MASH


Výzva 2019 - vyhlášení 15. 5. 2019

Termín příjmu přihlášek 13. října 2019
Hodnocení říjen, listopad 2019
Interview a negociace prosinec 2019
Realizace projektů v průběhu 2020 (dle negociace)

 

Inzerát - PDF

Kdo se může zúčastnit

POŽADAVKY NA ŽADATELE O MUNI Award

 1. MUNI Award je primárně určena pro nositele grantů ERC, případně dalších přenositelných individuálních prestižních grantů srovnatelné úrovně.

 2. MUNI Award je dále určena pro navrhovatele výborně hodnocených ERC projektů, kteří ve druhém kole obdrželi známku A, nebyli z důvodu finančních limitů podpořeni ze strany ERC a hodlají se nadále o projekty ERC ucházet.

 3. Není vyloučena ani možnost udělit MUNI Award vynikajícímu vědci z prostředí mimo MU, který nespadá do výše zmíněných kategorií, ale přesvědčí svou dosavadní kariérou, publikační činností a svým návrhem obě odborné výběrové komise MU Science Advisory Board (SAB) a MU International Scientific Advisory Board (ISAB) a vedení MU, že kvalitou minimálně odpovídá nebo převyšuje žadatele z obou výše zmíněných kategorií.

 4. Prorektor pro výzkum má po konzultaci se členy komise SAB právo vyřadit z procesu posuzování žádosti, které nesplňují definice uvedené v bodech 1 – 3 tohoto odstavce. Důvod pro vyřazení bude zveřejněn.

 5. Obecně bude dodržována zásada, že v technologicky náročných oborech budou upřednostňovány takové žádosti o udělení Muni Award, které svým odborným zaměřením korespondují s přístrojově dostatečně vybavenými obory či tématy v rámci MU.

 6. Nositel MUNI Award musí fyzicky působit na MU s hlavním pracovním úvazkem.

Požadavky na přihlášku

Přihlášky zasílejte do 13. října 2019 e-mailem na: 

gamu@muni.cz


Přihláška musí obsahovat:

1.Nositelé ERC grantu, případně dalších individuálních prestižních grantů odpovídající úrovně předloží:

 • Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu.
 • Odborný životopis navrhovatele, včetně seznamu dosavadní publikační činnosti.
 • Motivační dopis.
 • Klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).

2. Navrhovatelé výborně hodnocených ERC projektů, kteří nebyli ze strany ERC podpořeni z důvodů finančních limitů a hodlají se nadále o projekty ERC ucházet, předloží:

 • Základní informace o podaném a výborně hodnoceném ERC projektu, formulář B1 z předložené žádosti ERC a závěrečnou hodnotící zprávu (tzv. Evaluation Summary Report).
 • Odborný životopis navrhovatele, včetně dosavadní publikační činnosti.
 • Kontakt na 3 významné vědce, kteří mohou poskytnout referenci.
 • V případech, kdy se projekt navrhovatele bude svým zaměřením výrazně lišit od aplikace do ERC, bude nutné předložit anotaci nového projektu v rozsahu formuláře B1 žádosti o ERC grant.
 • Motivační dopis.
 • Klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).

3. Vynikající vědci, kteří nespadají do výše uvedených kategorií a jsou definováni v bodě 3 odstavce „Požadavky na žadatele o MUNI Award“.

 • Anotace projektu v rozsahu formuláře B1 žádosti o grant ERC.
 • Odborný životopis navrhovatele, včetně úplného seznamu dosavadní publikační činnosti, získaných grantů, zvaných přednášek a jiných informací dokladujících mimořádnou kvalitu žadatele.
 • Kontakt na 3 významné vědce, kteří mohou poskytnout referenci.
 • Motivační dopis obsahující mimo jiné také představu žadatele o jeho budoucí kariéře na Masarykově univerzitě.
 • Klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).

Hodnoticí proces

1. Formální kontrola

Kritéria: Přihláška obsahuje všechny relevantní dokumenty a byla doručena včas.

2. Hodnocení kvality

Kritéria: kvalita projektu (40%), vědecká kvalita uchazeče (50%)

3. Fakultní hodnocení

Kritéria: fakulta je/není schopna splnit klíčové požadavky uchazeče (10%)

4. Interview

5. Negociace s vybraným uchazečem

Zjistěte více o Brně a Masarykově univerzitě!

Brno Masarykova univerzita Náklady na život v ČR

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info