Podpora vynikajících diplomových prací

O grantu

Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací.

Aktuální soutěž

Harmonogram 2019/2020

Soutěžní lhůta 12. 11. 2019 - 7. 1. 2020
Hodnocení 8. 1. 2020 - 31. 1. 2020
Realizace projektů 1. 2. 2020 - 31. 12. 2020

Výsledky

Výsledky 2019/2020 jsou zde.

Kdo se může zúčastnit

Návrh do soutěže mohou podávat:

studenti magisterského studijního programu zapsaní v 7. semestru svého studia

nebo

studenti navazujícího magisterského studia v 1. semestru svého studia.

Navrhovatelé musí prokázat, že získali známky A za svoji bakalářskou práci. Studenti, kteří ve svém studiu nepíší bakalářskou práci, prokazují, že dle studijního průměru patří mezi 15 % nejlepších studentů svého oboru.

Studenti LF, kteří nepíší diplomovou práci, mohou žádat o tento grant na svoji Samostatnou práci.

 

Přihláška do soutěže

Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP.

Zvolte šablonu pro Kategorii C, založte Nový návrh a vyplňte všechny položky.

Poté návrh vytiskněte a podepište.

Návrh podepisuje také vedoucí diplomové práce, který svým podpisem stvrzuje, že se v případě přijetí projektu stane jeho garantem.

Návrh doručte během soutěžní lhůty na Odbor výzkumu RMU.

Hlavní podmínky soutěže

Finanční podpora na jeden projekt činí maximálně 60 000 Kč.

Stipendium pro řešitele může činit max. 18 000Kč (V případě nižší celkové podpory se poměrově snižuje i stipendium pro řešitele.)

Další povolené náklady: materiál, služby, cestovní náklady a studijní literatura.

Související dokumenty

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info