Studentské vědecké konference

O grantu

Jedná se o projekty zaměřené na organizaci studentských vědeckých konferencí.

Grant je součástí programu specifického vysokoškolského výzkumu.

Každá z fakult může mít pravidla soutěže přesněji specifikována. Konkrétní informace zjistíte na stránkách své fakulty či na fakultním oddělení vědy a výzkumu.

Odkazy na fakultní oddělení:     FF   PřF   FI   FSS   PdF   FSpS   PrF   LF   ESF

Aktuální soutěž

Harmonogram 2019/20

Termín příjmu návrhů 31. 10. 2019
1. kolo hodnotící lhůty 1. 11. 2019 - 29. 11.  2019
2. kolo hodnotící lhůty 2. 12. 2019 - 16. 12. 2019
Realizace projektů 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

 

Kdo se může zúčastnit

Navrhovatelem, resp. řešitelem projektu může být:

  1. student zapsaný na MU v doktorském studijním programu; v tomto případě musí být členem řešitelského týmu školitel řešitele, který vystupuje v roli odborného garanta projektu,
  2. akademický pracovník MU.

Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti zapsaní na MU v doktorských nebo magisterských studijních programech nebo akademičtí pracovníci MU.

Přihláška do soutěže

Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP.

Zvolte šablonu pro Kategorii B, založte Nový návrh a vyplňte všechny položky.

Rozpočet projektu konzultujte s fakultním oddělením vědy a výzkumu.

Hlavní podmínky soutěže

Podíl osobních nákladů na studenty včetně stipendií musí činit více než 60 % z celkových osobních nákladů.

Počet studentů zapojených do projektu musí být více než 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.

Jak probíhá hodnocení návrhů projektů

První kolo oponentního řízení probíhá na jednotlivých fakultách. Návrhy projektů hodnotí odborná komise.

Druhé kolo oponentního řízení je celouniverzitní. Návrhy projektů jsou posuzovány komisí MU, v níž mají všechny fakulty své zastoupení.

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info