Často kladené otázky - kategorie E

Jak vypadá průběžné a závěrečné hodnocení GAMU E projektů?

Průběžné zprávy nejsou vyžadovány. Doklad o dokončení mimořádně kvalitního výsledku (například vydaná publikace, autorská kopie z recenzního řízení, rukopis přijatý do tisku) se předkládá do 6 měsíců po ukončení projektu. Výsledek (například ve formě skenu) nahrajte do sekce "Dokumenty" v ISEPu a informujte, prosím, GAMU na e-mailu gamu@muni.cz.

Ve výjimečných a odůvodněných případech (např. dlouhé recenzní řízení) lze udělit výjimku, o kterou je nutné zažádat prorektorku pro výzkum. Formou průvodky o změnu vygenerovanou z ISEPu.

Povinností je zavedení výsledku do celostátní evidence výsledků výzkumu s afiliací k MU.