Je možné uvést v návrhu projektu mezi členy studentského týmu bakalářského studenta?

Ve fázi podání návrhu projektu to možné je. Podstatné je, aby již byl magisterským studentem v momentě, kdy se projekt začne řešit.

Mohou být členy studentského týmu doktorandi v kombinované formě studia?

Ano, mohou.

Může být postdok člen řešitelského týmu?

Nemůže, není to akademický pracovník (dle definice stanovené zákonem 111), ani student.

Je možné v projektu plánovat investice?

Ne, investice nejsou povoleny.